Thai English

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน สืบทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยผู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ ความสามารถสร้างการส่วนร่วมระหว่างผู้ถ่ายทอด ผู้สืบทอด ชุมชน หน่วยงาน สร้างงานสร้างรายได้

          โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30-20.30 น. บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยถ่ายทอดภูมิปัญญาในสาขาดังต่อไปนี้

- ปูนปั้น                                        - เครื่องบายศรี                     - ของตกแต่ง

- พับดอกใบเตย                             - พับเหรียญโปรยทาน            - สมุนไพรไทย

- สานใบตาล                                 - ตุ๊กตาผ้า                          - ประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติก

- ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้


****สมัครฟรีและเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น*****

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครที่ 092-4359946

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th